Arbejdstid: artikel

48 timers reglen

Grænsen på 48 timer for den ugentlige arbejdstid blev indført ved et EU-direktiv om arbejdstid fra 2002/2003 for at beskytte din og dine kollegers sikkerhed og sundhed. 48-timersreglen fastsætter, at en arbejdsgiver til enhver tid skal kunne påvise, at ingen af de ansatte har arbejdet mere end 48 timer i de foregående fire måneder.

EU’s arbejdstidsdirektiv fra 2002 gælder for alle arbejdstagere i EU. I den offentlige sektor i Danmark er direktivet om arbejdstid, fastsat i vores overenskomster. På det private arbejdsmarked er direktivet også fastsat i nogle overenskomster, men gælder under alle omstændigheder som en del af: “Bekendtgørelsen af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet”.

Arbejdstidsdirektivet skal forhindre arbejdsgiverne i over en periode på fire måneder, at bruge de ansattes arbejdskraft i mere end 48 timer om ugen i gennemsnit. Denne lov er udformet for at beskytte arbejdstagerne mod overarbejde, som kan føre til helbredsproblemer.

Det fremgår helt konkret af § 4 i arbejdsdirektivet.

Ansvaret er hos arbejdsgiveren

Ansvaret for at sikre, at de ansatte ikke arbejder mere end 48 timer om ugen i gennemsnit over 4 måneder ligger hos arbejdsgiveren. Selvom medarbejderne måske ønsker at arbejde mere, skal arbejdsgiveren sikre, at deres arbejdstid ikke overstiger 48 timer.

Hvis en medarbejder arbejder ekstra timer, vil du som arbejdsgiver blive holdt ansvarlig og erstatningspligtig. Beløbet for godtgørelsen kan lempes på grundlag af en specifik situation.

Hvorfor er reglen 48 timers arbejdsuge vigtig?

Maks. 48-timers arbejdsugen er vigtig for dig som medarbejder, så du undgår at blive overvældet af de mange timer og det høje arbejdspres. Særligt fordi det danske arbejdsmarked var baseret på aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, var der ikke disse regler om en maksimal arbejdstid, Men nu er også lønmodtagere der ikke er dækket ind ved kollektiv overenskomst, bedre stillet via rettighederne i 48 timers reglen.

Retssag med 48 timers reglen

I Danmark blev 48 timers reglen bekræftet i en retsag, hvor der først i 2007 blev afsagt dom i byretten. En dom som senere i 2008 blev stadfæstet af Østre Landsret.

Sagen drejede sig Erik Skovbjerg, der er ingeniør, og blev syg efter at have arbejdet mere end 50 timer om ugen i fire måneder. Han fik derfor en lægeerklæring, der kunne reducere hans arbejdstid til 37 timer om ugen.

Formanden for Rådet for Beskæftigede Ingeniører kommenterede situationen med følgende ord:

”Vi er glade for, at vi nu har Landsrettens ord for, at det ikke er i orden at knokle sine medarbejdere ned. For det er konsekvensen, når man lader en medarbejder arbejde meget i en lang periode. Det er ganske enkelt ikke sundt.”

Rådighedstimer

Når du skal beregne din arbejdstid, skal du fokusere på den tid, hvor du rent faktisk udfører arbejdsopgaver. Det er denne periode, der tæller med i de 48 timer, og ikke hele den tid, du er “til rådighed” for din virksomhed.

Generelt er din arbejdstid fra du ankommer på arbejde, til du forlader det. I nogle tilfælde kan reglerne dog være anderledes. Hvis din virksomhed f.eks. ikke har et fast arbejdssted, har EF-Domstolen fastslået, at din arbejdsdag begynder, når du begynder at pendle til arbejdet.

Se også: 11 timers reglen

Kilder:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2004/896
https://www.horten.dk/viden/artikler-2019/registrerer-i-medarbejdernes-arbejdstid

48 timers reglen fremhævet billede

EU’s arbejdstidsdirektiv fra 2002 gælder for alle arbejdstagere i EU. I den offentlige sektor i Danmark er direktivet om arbejdstid, fastsat i vores overenskomster. På det private arbejdsmarked er direktivet også fastsat i nogle overenskomster, men gælder under alle omstændigheder som en del af: “Bekendtgørelsen af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet”.

Arbejdstidsdirektivet skal forhindre arbejdsgiverne i over en periode på fire måneder, at bruge de ansattes arbejdskraft i mere end 48 timer om ugen i gennemsnit. Denne lov er udformet for at beskytte arbejdstagerne mod overarbejde, som kan føre til helbredsproblemer.

Det fremgår helt konkret af § 4 i arbejdsdirektivet.

Ansvaret er hos arbejdsgiveren

Ansvaret for at sikre, at de ansatte ikke arbejder mere end 48 timer om ugen i gennemsnit over 4 måneder ligger hos arbejdsgiveren. Selvom medarbejderne måske ønsker at arbejde mere, skal arbejdsgiveren sikre, at deres arbejdstid ikke overstiger 48 timer.

Hvis en medarbejder arbejder ekstra timer, vil du som arbejdsgiver blive holdt ansvarlig og erstatningspligtig. Beløbet for godtgørelsen kan lempes på grundlag af en specifik situation.

Hvorfor er reglen 48 timers arbejdsuge vigtig?

Maks. 48-timers arbejdsugen er vigtig for dig som medarbejder, så du undgår at blive overvældet af de mange timer og det høje arbejdspres. Særligt fordi det danske arbejdsmarked var baseret på aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, var der ikke disse regler om en maksimal arbejdstid, Men nu er også lønmodtagere der ikke er dækket ind ved kollektiv overenskomst, bedre stillet via rettighederne i 48 timers reglen.

Retssag med 48 timers reglen

I Danmark blev 48 timers reglen bekræftet i en retsag, hvor der først i 2007 blev afsagt dom i byretten. En dom som senere i 2008 blev stadfæstet af Østre Landsret.

Sagen drejede sig Erik Skovbjerg, der er ingeniør, og blev syg efter at have arbejdet mere end 50 timer om ugen i fire måneder. Han fik derfor en lægeerklæring, der kunne reducere hans arbejdstid til 37 timer om ugen.

Formanden for Rådet for Beskæftigede Ingeniører kommenterede situationen med følgende ord:

”Vi er glade for, at vi nu har Landsrettens ord for, at det ikke er i orden at knokle sine medarbejdere ned. For det er konsekvensen, når man lader en medarbejder arbejde meget i en lang periode. Det er ganske enkelt ikke sundt.”

Rådighedstimer

Når du skal beregne din arbejdstid, skal du fokusere på den tid, hvor du rent faktisk udfører arbejdsopgaver. Det er denne periode, der tæller med i de 48 timer, og ikke hele den tid, du er “til rådighed” for din virksomhed.

Generelt er din arbejdstid fra du ankommer på arbejde, til du forlader det. I nogle tilfælde kan reglerne dog være anderledes. Hvis din virksomhed f.eks. ikke har et fast arbejdssted, har EF-Domstolen fastslået, at din arbejdsdag begynder, når du begynder at pendle til arbejdet.

Se også: 11 timers reglen

Kilder:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2004/896
https://www.horten.dk/viden/artikler-2019/registrerer-i-medarbejdernes-arbejdstid

Værktøjer til din arbejdstid

Vi hjælper dig med din tid
Se det aktuelle ugenummer og oversæt mellem datoer og ugenumre på timeops.dk.

Uge nr.

Vi har en helt gratis, og total konto fri nedtæller du frit kan bruge. Vi har også lav en Infoskærm nedtæller du kan bruge på kontoret

Nedtælling

TimeOps Stopur gør det nemt for dig at tracke tiden efter behov med simpel start stop funktion

Gratis Stopur

Med vores arbejdstidsberegner kan du beregne hvor mange arbejdsdage der er mellem 2 datoer

Arbejdstids­beregner

Vil du have mere ud af din arbejdstid?

Kender du følelsen af manglende overblik og overskud? Ved du om der er spildtid eller ineffektiv tid i din dag? Det er et spørgsmål som er meget svært at svare nøjagtigt på, med mindre man tracker sin tid med en vis præcision.

For at få mere ud af din tid, kræver det at du skabe en troværdig indsigt og overblik over hvordan du anvender din tid. Her bliver det tydeligt hvornår du er effektiv og hvornår du ikke er, og på den måde kan du blive opmærksom på hvordan du kan planlægge din dag bedre.

Derfor bør du tidsregistrer din arbejdstid

  • Få overblik, indsigt og forståelse for dit tidsforbrug
  • Bliv bedre til at planlægge og projektere dine opgaver
  • Giv teamet en solid forståelse af dine arbejdsopgaver
  • Identificere effektiv og ineffektiv tid i løbet af din dag
  • Øget effektivitet og mere fokuseret indsats
  • Præcis dokumentation af arbejdsprocess
😮‍💨
😰
TimeOps mobil app user interface

I vores verden, er tiden den mest uvurderlige ressource du har! Derfor er det vigtigt at have en solid forståelse for hvordan du bruger tiden.

Det har vi hos TimeOps gjort intuitivt, nemt og hurtigt! Vi registrere, organisere og opbevarer din tid til når du skal bruge den.

Image
Morten R.Founder & CEO

Hvad er TimeOps?

TimeOps er et intuitivt og simpel system til tidsregistrering. Via browseren eller din smartphone kan du hurtig, nemt og helt gratis få overblik over hvordan du bruger din tid

Hvordan virker TimeOps?

TimeOps systemet har indbygget en række gennemarbejdet funktioner som sikre du kan tracke din tid, på din opgaver du nu måtte have i løbet af din dag.

TimeOps sikre at opbevare din registreret tid og præsentere det for dig overskueligt når du har brug for det. Det tager 5 min så er du superbruger, så hvofor ikke prøve selv, du har intet at miste og tid at vinde! 🤩

Helt uden prøveperiode, kreditkort og alt det kedelige
Opret en gratis konto