Arbejdstid: artikel

Arbejdstid og pauser

I henhold til loven har du ret til en pause, hvis din arbejdstid overstiger seks timer. Hvis du er omfattet af en kollektiv overenskomst, vil det ofte fremgå af den, hvilke rettigheder du har i forbindelse med pauser. Hvis du ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, har du dog stadig ret til en pause, hvis din arbejdstid overstiger seks
Arbejdstid og pauser fremhævet billede

I henhold til loven har du ret til en pause, hvis din arbejdstid overstiger seks timer.

Hvis du er omfattet af en kollektiv overenskomst, vil det ofte fremgå af den, hvilke rettigheder du har i forbindelse med pauser. Hvis du ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, har du dog stadig ret til en pause, hvis din arbejdstid overstiger seks timer. Længden af pausen er dog ikke fastlagt.

Loven siger også, at du har ret til at holde pauser, hvis du har “ensidigt gentaget arbejde”. Ingen kan arbejde i mange timer i træk uden pause, og derfor er de fleste arbejdspladser også enige om en pause om morgenen og en pause om eftermiddagen. Som regel vil det også være langt mere produktivt, hvis du holder regelmæssige pauser.

Ansættelseskontrakten

Der findes ingen fast lov om arbejdstid og pauser, så det er afgørende, at både arbejdstager og arbejdsgiver indgår en klar aftale om arbejdstiden. Den daglige eller ugentlige arbejdstid bør være specificeret i ansættelseskontrakten – eller som en henvisning til en kollektiv overenskomst eller lokal aftale.

Hvis ansættelsesforholdet er omfattet af en kollektiv overenskomst, vil reglerne om arbejdstid typisk være fastsat i den kollektive overenskomst. Det kan f.eks. være en regel, at en medarbejders ugentlige arbejdstid er 37 timer, og at denne arbejdstid skal ligge mellem kl. 7 og 18 de første 5 dage i ugen.

Hvis ansættelsesforholdet ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan arbejdstageren og arbejdsgiveren generelt aftale arbejdstiden. Aftaler om arbejdstid skal afspejles i ansættelseskontrakten for at sikre, at der er klarhed om dette spørgsmål.

De følgende tre lovbestemte regler om arbejdstid skal altid overholdes:

Natarbejde

For natarbejde gælder de generelle regler om arbejdstid og pauser også. Der kan dog være aftalt særlige regler i en kollektiv overenskomst, en lokal aftale eller i din ansættelseskontrakt. Der findes også visse lovbestemte regler på området – disse træder i kraft, hvis der ikke er en kollektiv overenskomst på plads.

Pauserne

Hvis ansættelsesforholdet ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, er der et stort spillerum for aftaler om pauser.

Når der indgås aftaler om pauser, er det vigtigt at være opmærksom på, at hvis medarbejderens daglige arbejdstid er mere end 6 timer, har medarbejderen ret til en pause. Der er dog ingen regler for, hvor lang pausen skal være, men den skal være lang nok til at opfylde formålet med pausen, som er at koble af og samle energi.

Arbejdsgiveren bestemmer, hvornår pauser skal holdes, så det passer ind i virksomhedens drift og følger arbejdspladsens generelle regler om planlægning af arbejdstiden.

Løn i pauser

Som hovedregel har medarbejderne ikke ret til løn under pauser. Medarbejderen er derfor ikke forpligtet til at være til rådighed i pauserne og kan forlade arbejdspladsen, hvis han/hun ønsker det. Hvis arbejdsgiveren ønsker, at medarbejderen skal være til rådighed, skal vedkommende have løn for pausen.

Rygepauser

Arbejdsgiveren har ret til at fastsætte regler om rygning på arbejdspladsen. Arbejdsgiverne kan dog ikke fastsætte regler, der forhindrer de ansatte i at forlade arbejdspladsen for at ryge i selvbetalte pauser. Medarbejderne skal være tilbage på arbejdspladsen og klar til at arbejde, når pausen er slut.

Arbejdsgiveren kan dog håndhæve strengere politikker, der forbyder rygning, mens man bærer virksomhedens arbejdsuniform eller kører firmabil. Dette er med til at sikre, at medarbejderne ikke ryger, mens de repræsenterer virksomheden.

Fridøgn

Hvis dit arbejde kræver, at du arbejder syv dage om ugen, har du ret til mindst én fridag på 24 timer, som skal være ud over en hvileperiode (11-timers reglen). Fridagen bør om muligt ligge på en søndag. Hvis det er muligt, bør den ligge på samme tidspunkt for alle ansatte.

Værktøjer til din arbejdstid

Vi hjælper dig med din tid
Se det aktuelle ugenummer og oversæt mellem datoer og ugenumre på timeops.dk.

Uge nr.

Vi har en helt gratis, og total konto fri nedtæller du frit kan bruge. Vi har også lav en Infoskærm nedtæller du kan bruge på kontoret

Nedtælling

TimeOps Stopur gør det nemt for dig at tracke tiden efter behov med simpel start stop funktion

Gratis Stopur

Med vores arbejdstidsberegner kan du beregne hvor mange arbejdsdage der er mellem 2 datoer

Arbejdstids­beregner

Vil du have mere ud af din arbejdstid?

Kender du følelsen af manglende overblik og overskud? Ved du om der er spildtid eller ineffektiv tid i din dag? Det er et spørgsmål som er meget svært at svare nøjagtigt på, med mindre man tracker sin tid med en vis præcision.

For at få mere ud af din tid, kræver det at du skabe en troværdig indsigt og overblik over hvordan du anvender din tid. Her bliver det tydeligt hvornår du er effektiv og hvornår du ikke er, og på den måde kan du blive opmærksom på hvordan du kan planlægge din dag bedre.

Derfor bør du tidsregistrer din arbejdstid

  • Få overblik, indsigt og forståelse for dit tidsforbrug
  • Bliv bedre til at planlægge og projektere dine opgaver
  • Giv teamet en solid forståelse af dine arbejdsopgaver
  • Identificere effektiv og ineffektiv tid i løbet af din dag
  • Øget effektivitet og mere fokuseret indsats
  • Præcis dokumentation af arbejdsprocess
😮‍💨
😰
TimeOps mobil app user interface

I vores verden, er tiden den mest uvurderlige ressource du har! Derfor er det vigtigt at have en solid forståelse for hvordan du bruger tiden.

Det har vi hos TimeOps gjort intuitivt, nemt og hurtigt! Vi registrere, organisere og opbevarer din tid til når du skal bruge den.

Image
Morten R.Founder & CEO

Hvad er TimeOps?

TimeOps er et intuitivt og simpel system til tidsregistrering. Via browseren eller din smartphone kan du hurtig, nemt og helt gratis få overblik over hvordan du bruger din tid

Hvordan virker TimeOps?

TimeOps systemet har indbygget en række gennemarbejdet funktioner som sikre du kan tracke din tid, på din opgaver du nu måtte have i løbet af din dag.

TimeOps sikre at opbevare din registreret tid og præsentere det for dig overskueligt når du har brug for det. Det tager 5 min så er du superbruger, så hvofor ikke prøve selv, du har intet at miste og tid at vinde! 🤩

Helt uden prøveperiode, kreditkort og alt det kedelige
Opret en gratis konto