Er der krav om timeregistrering?

Udgivet den: 7. april 2022
Opdateret: 7. april 2022
De fleste arbejdspladser har enten et krav om at medarbejderne arbejdstidsregistrering eller omvendt registrerer hvornår de ikke har været på arbejde. Dette bunder primært i løn afregning fra virksomhedens side, men det kan da også gavne medarbejdere i at forstå lønnen og forholde sig til arbejdsbyrden i lønningsperioden.
Prøv TimeOpsGratis simpel tidsregistrering
ImageImage
Helt uden prøveperiode
Få din gratis konto

De fleste arbejdspladser har enten et krav om at medarbejderne arbejdstidsregistrering eller omvendt registrerer hvornår de ikke har været på arbejde. Dette bunder primært i løn afregning fra virksomhedens side, men det kan da også gavne medarbejdere i at forstå lønnen og forholde sig til arbejdsbyrden i lønningsperioden. Det er de grundlæggende tanker omkring at registrere arbejdstid, men hvad mange ikke tænker på er lovgivningen, og der er nyt på den front til arbejdsgiverne. 

Nye krav til timeregistrering

EU domstolen har den 14 maj 2019 slået fast at det er arbejdsgiverens ansvar at medarbejderne registrere deres arbejdstid. Det er derfor ikke længere medarbejderens ansvar at finde en måde og registrerer sine arbejdstimer, men derimod arbejdsgiveren. Selvfølgelig vil det ofte være medarbejderen selv der registrere sine timer, men nu er arbejdsgiverens forpligtet til at stille enten timesedler eller et system til rådighed for medarbejderen. Der er intet krav om at det skal være digitalt.
Dette nye krav til timeregistrering er udelukkende for at sikre at arbejdsmiljølovgivningen, mere specifikt maksimal arbejdstid, bliver overholdt.

Generelle krav til arbejdstid

Der har i mange år været flere punkter, i arbejdsmiljøloven der dikterer hvor meget en medarbejder må arbejde, krav om fridage osv. I “Bekendtgørelsen af lov om arbejdsmiljø” fra kapitel 9 finder vi lovgivningen omkring arbejdstid, hvileperiode og fridøgn. Her er 3 af de vigtigste punkter. 

  • 11 timers sammenhængende hvileperiode for hver 24 timer. Hvilket betyder at ansætte maks må arbejde 13 timer i døgnet.Hvileperioden kan dog nedsættes til 8 timer. Læs §50 stk 2 & 3. 
  • Hver uge skal der være en ugentlig fridag, helst om søndagen, og den skal ligge i forlængelse af hvileperioden. 
  • Beskæftigelse af unge under 18 år, skal planlægning af arbejdet tage hensyn til alderen på den unge medarbejder, udvikling, helbredstilstand samt indvirkning på uddannelse. 

Det er arbejdsgiverens ansvar at lovgivningen bliver overholdt, men får at kunne bevise dette, kræves dokumentation for arbejdstiden. Med den nye lov er det arbejdsgiverens ansvar, at hver medarbejder har styr på timerne, og de er registreret. 

Særregler til de travle erhverv

Nogle brancher og erhverv ville umuligt kunne køre rundt hvis hviletid og den ugentlige fridag altid skulle overholdes. Derfor er der lavet flere undtagelser for at imødekomme spidsbelastningsperioder, patienter og uregelmæssige forstyrrelser. I kapitel 9 Bekendtgørelsen af lov om arbejdsmiljø er der flere undtagelsere under hver paragraf – vi har plukket lidt ud.

  • Hvileperioden kan nedsættes ved holdskifte arbejde, landbrug i 30 dage i et kalenderår og lastning og losning der udføres af løsarbejdere. , 
  • Ugentligt fri dag gælder ikke for landbrug, gartneri og pasning af mennesker og dyr. 
  • Både hvileperiode og ugentlig fridag kan fravige i nødvendigt omfang når ulykker, sammenbrud, og uforudsete hændelser forstyrre den regelmæssige drift. 

Hvad gør du som arbejdsgiver

Det kan være lettere uoverskueligt som arbejdsgiver, at forstå hvad medarbejderne har krav på. Hvis man kan overholde den grundlæggende lov om ugentlige fridag, 11 timers hvileperiode, og unge under 18 (kapitel 10), så er der ikke så meget at frygte, medmindre det ikke kan dokumenteres. Er man ude over de grundlæggende paragraffer i lovgivningen er det vigtigt at man opfylder en af undtagelserne og her er det vigtigt at sætte sig ind i præcis hvilke undtagelser virksomheden er omfattet af og hvorfor. Det kan også være en god ting for medarbejderne og forstå. Nobody wants a riot. Uanset hvilken branche eller erhverv der tales om så er kravet til timeregistrering det samme, nemlig dokumentationen. Hvis du ønsker og havde din ryg fri som arbejdsgiver så er det vigtigt at hver en time registreret, dokumenteret og tilgængeligt.  

Dokumentation i TimeOps vault

Hos TimeOps kan du og dine medarbejdere nemt timeregistrere jeres timer, vi passer godt på alle registreringerne. I stedet for fysiske timesedler eller mange forskellige excel ark, så gemmer TimeOps alle jeres registreringer bag lås og slå i vores bankboks for tid. På den måde har i altid har dokumentationen til rådighed, og kan med få klik downloades som PDF eller csv. 

Funktioner i TimeOps

Fede funktioner og smarte integrationer spare dig tid!

Det bliver der sagt ude i byen 💬

Og vi elsker dem for det!

Casper Nybro Hach - firma logo
Jeg arbejder for få kunder på længerevarende projekter og mit behov er meget simpelt. Med TimeOps fandt jeg et produkt der løser mine behov og til en helt anden pris end jeg tidligere har mødt hos de store udbydere med mere komplekse løsninger.

Casper Nybro Hach

Designer
Peter Seestedt Weikop - firma logo
Som freelancer er det vigtigt for mig at holde styr på den tid, som jeg bruger på mine projekter. På den måde skaber jeg mest mulig gennemsigtighed både overfor mine kunder, med tidsforbruget på deres opgaver, men også i min egen forretning.

Peter Seestedt Weikop

Freelance Digital Marketing Specialist
Glen Mandsberg - firma logo
Vi valgte TimeOps efter at have set på en del tidsregistreringssystemer. TimeOps er meget enkelt system og onboarding processen var meget nem. Det hele virker gennemarbejdet og rapporteringen er helt perfekt for os.

Glen Mandsberg

CEO og stifter
Lasse Baungaard - firma logo
Vi havde brug for et system til at håndtere registreringen af den tid vi rent faktisk bruger på kundeopgaver, også på tværs af teamet. Mange andre systemer indeholder ofte en masse andre funktioner som vi slet ikke har brug for. TimeOps er derimod nemt at bruge, og gør at vi ikke skal bruge unødigt meget tid på timeregistreringen. Det er blevet en naturlig del af den daglige arbejdsgang, som det ville være svært at undvære.

Lasse Baungaard

Partner
Arvin Aliari - firma logo
Vi har valgt at anvende TimeOps.dk fordi det simpelthen er det er den mest simple og intuitive app til registrering af tid som vi har prøvet (og det er efterhånden en del). Det skaber værdi for os, idet at vi får indsigt i vores faktiske tidsforbrug, hvilket hjælper os til bedre at estimere priser og få betaling vores arbejde. (Og det er ret væsentligt som selvstændig).

Arvin Aliari

Indehaver // Digital schweizerkniv
Michael Bredahl - firma logo
Jeg har brugt Timedocter i mange år, med flere internationale medarbejdere, men rapporteringen er besværlig, og skal hentes i f.eks. Excel, for derefter at filtrere. Hos TimeOps fandt jeg de filtre indbygget online. Og så er prisen selvfølgelig også bedre. Jeg har indtil videre kun kørt med gratisudgaven, og den lever fuldt op til de behov jeg har, men jeg kan sagtens se fordelen i, at blive betalt bruger.

Michael Bredahl

Teknisk SEO Specialist