Arbejdstid: artikel

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdsugen for tjenestemænd i Danmark er typisk 37 timer. Der er dog en vis fleksibilitet med hensyn til antallet af arbejdstimer pr. uge, så længe arbejdstidens gennemsnit ikke overstiger 37 timer. Der er også mulighed for at arbejde komprimeret, hvilket betyder, at man arbejder færre timer hver dag, men over en længere periode.
Arbejdstid for tjenestemænd i staten fremhævet billede

Hvad er en dansk tjenestemand? 

I Danmark er en tjenestemand en offentlig ansat, som er ansat af staten. Begrebet dækker en bred vifte af stillinger, fra administrative stillinger og kontorfunktionærer til ledende stillinger. Tjenestemænd er ansat på en række forskellige områder, f.eks. inden for uddannelse, sundhedsvæsen og offentlig administration.

En tjenestemands arbejdsvilkår er unikke og adskiller sig fra mere almindelige ansættelsesvilkår. Tjenestemanden må ikke strejke og skal udføre det arbejde, han eller hun er blevet tildelt, også på søn- og helligdage. Desuden gælder der særlige betingelser i tilfælde af afskedigelse. Hvis en tjenestemand afskediges på grund af nedlæggelse af sin stilling, og der ikke er en tilsvarende stilling ledig, har tjenestemanden ret til at få udbetalt et beløb svarende til den tidligere løn i tre år.

Hvem kan være tjenestemænd i Danmark?

 • Uniformerede personale i kriminalforsorgen
 • Politiet
 • Befalingsmænd i beredskabskorpset
 • Officerer og stampersonel i forsvaret
 • Personale i fiskerikontrollen
 • Dommere
 • Departementschefer

Skatteministeriet og central-organisationerne har indgået aftale om statens arbejdstid 

I oktober i år har Skatteministeriet og centralorganisationerne indgået en aftale om statens arbejdstid. Det betyder, at arbejdsdagen fremover vil være otte timer lang med en times frokostpause. Arbejdsugen vil være fem dage med to fridage. Denne aftale vil bidrage til at forbedre effektiviteten af statens skatteopkrævningssystem og vil give de ansatte mulighed for at få en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Cirkulære om arbejdstid for danske tjenestemænd 

Den danske regering har indført en ny politik, som betyder, at tjenestemænd kun må arbejde 37 timer om ugen. Dette er i overensstemmelse med regeringens forpligtelse til at sikre en god balance mellem arbejdsliv og privatliv for alle ansatte. Politiken trådte i kraft fra den 1. januar 2019.

Skatteministeriet og centralorganisationerne har indgået en aftale om statens arbejdstid og et cirkulære om arbejdstid for danske tjenestemænd. Aftalen mellem centralorganisationerne, Skatteministeriet og kommunerne fastsætter fælles rammer for arbejdstid og helligdage i Danmark. Det fremgår også, at centralorganisationerne og Skatteministeriet skal samarbejde tættere om omorganisering og forenkling af arbejdet samt om indførelse af nye it-systemer.

Værktøjer til din arbejdstid

Vi hjælper dig med din tid
Se det aktuelle ugenummer og oversæt mellem datoer og ugenumre på timeops.dk.

Uge nr.

Vi har en helt gratis, og total konto fri nedtæller du frit kan bruge. Vi har også lav en Infoskærm nedtæller du kan bruge på kontoret

Nedtælling

TimeOps Stopur gør det nemt for dig at tracke tiden efter behov med simpel start stop funktion

Gratis Stopur

Med vores arbejdstidsberegner kan du beregne hvor mange arbejdsdage der er mellem 2 datoer

Arbejdstids­beregner

Vil du have mere ud af din arbejdstid?

Kender du følelsen af manglende overblik og overskud? Ved du om der er spildtid eller ineffektiv tid i din dag? Det er et spørgsmål som er meget svært at svare nøjagtigt på, med mindre man tracker sin tid med en vis præcision.

For at få mere ud af din tid, kræver det at du skabe en troværdig indsigt og overblik over hvordan du anvender din tid. Her bliver det tydeligt hvornår du er effektiv og hvornår du ikke er, og på den måde kan du blive opmærksom på hvordan du kan planlægge din dag bedre.

Derfor bør du tidsregistrer din arbejdstid

 • Få overblik, indsigt og forståelse for dit tidsforbrug
 • Bliv bedre til at planlægge og projektere dine opgaver
 • Giv teamet en solid forståelse af dine arbejdsopgaver
 • Identificere effektiv og ineffektiv tid i løbet af din dag
 • Øget effektivitet og mere fokuseret indsats
 • Præcis dokumentation af arbejdsprocess
😮‍💨
😰
TimeOps mobil app user interface

I vores verden, er tiden den mest uvurderlige ressource du har! Derfor er det vigtigt at have en solid forståelse for hvordan du bruger tiden.

Det har vi hos TimeOps gjort intuitivt, nemt og hurtigt! Vi registrere, organisere og opbevarer din tid til når du skal bruge den.

Image
Morten R.Founder & CEO

Hvad er TimeOps?

TimeOps er et intuitivt og simpel system til tidsregistrering. Via browseren eller din smartphone kan du hurtig, nemt og helt gratis få overblik over hvordan du bruger din tid

Hvordan virker TimeOps?

TimeOps systemet har indbygget en række gennemarbejdet funktioner som sikre du kan tracke din tid, på din opgaver du nu måtte have i løbet af din dag.

TimeOps sikre at opbevare din registreret tid og præsentere det for dig overskueligt når du har brug for det. Det tager 5 min så er du superbruger, så hvofor ikke prøve selv, du har intet at miste og tid at vinde! 🤩

Helt uden prøveperiode, kreditkort og alt det kedelige
Opret en gratis konto