FAQ: Ofte stillet spørgsmål

11 Timers reglen

11 Timers reglen betyder af du som ansat skal havde 11 timers sammenhængende hvileperiode for hver 24timer. Dette gælder for alle over 18år, yngre end 18år har krav på 12timers sammenhængende hvilkeperiode i døgnet og flere krav om maks arbejdstid. Der findes dog både nedsat hvileperiode og direkte undtagelser som du kan læse om her.
TimeOps Teamet

Nedsat hvileperiode

Da der er flere erhverv der kan være presset på 11 timers reglen er derfor lavet en Nedsat hvileperiode. Den nedsatte hvileperiode betyder at 11 timers reglen kan nedsættes til 8 timer, dog kun ved særlige omstændigheder og i begrænset periode – se listen nedenfor.

 • Virksomheder der køre med Flerholdskifte – både ordinært og ekstra ordinært holdskifte.
 • Landbrugsarbejde kan hvileperioden være nedsat i maks 30 dage på et kalenderår.
 • Hvis en virksomhed skal lave årsregnskab, statusopgørelse eller har udsalg må hvileperioden nedsættes dog maks i 14 dage på et kalenderår.
 • Virksomheder der driver lager eller butik må nedsætte hvileperioden de sidste 14dage op til juleaften. (Juleræs)
 • Kulturelle arrangementer og Mødevirksomheder hvor arbejdet er mest hensigtsmæssigt i aftentimerne kan nedsætte 11timers reglen (hvileperioden), dog højst i 20gange i et kalenderår.

 

Undtagelser

Der er visse undtagelser for 11timers reglen og generelt hvileperioden.

 • Hvis arbejdet kan udføres i den ansattes hjem gælder hvileperioden ikke.
 • Arbejder i du din arbejdsgivers private husholding gælder hvileperioden ikke.
 • Er du i familie med din arbejdsgiver og bor i samme husstand er der heller ikke krav om hvileperiode eller 11 timers reglen.
 • Er du agent eller repræsentant og arbejder uden for virksomhedens faste arbejdsted frafalder kravet også.
 • Personer der primært udføre ledende arbejde og som ikke skal følge de ansatte de leder eller følger en fastlagt arbejdsturnus, er heller ikke underlagt krav om 11 timers reglen.
 • Personer i overordnede selvstændige stillinger med specialviden der er omfattet af dette bilag  er ikke underlagt hvileperioden.

 

Kilder: Arbejdstilsynet

Andre ofte stillede spørgsmål